با سپاس از 11  سال اعتماد شما
شروع بکار خدمات اینترنتی: 1387
شروع بکار وب سایت: 1389
ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:1391

لینک استعلام از سازمان

وظایف پایگاه ساماندهی
برنامه نویسی/نرم افزار
***تازه ها***
نمونه کارهای ترجمه متون انگلیسی                   بازگشت به صفحه ترجمه و قیمتها و مقالات انگلیسی

  بررسی بازده شعب بانکی و تحقیق کارایی با تحلیل داده پوششی

رشته: مدیریت
کلیدواژگان: تحلیل داده پوششی, بانکداری, کارایی, بازده, ارزیابی مقایسه ای
چکیده
صنعت بانکداری یکی از موضوعات تحلیلی DEA است که توسط بسیاری از محققین مورد توجه قرار گرفته و شاید بیش از هر بخش تجاری دیگری در این شاخه تحقیقات انجام شده باشد. مدلهای مختلف DEA در مسایل ارزیابی کارایی استفاده شده و فرایندهای محصول پیچیده بانکها باعث تشویق بیشتر برای توسعه و بهبود تکنیکهای DEA شده است. مقاله جاری به بررسی 80 کاربرد منتشر شده DEA در 24 کشور/منطقه پرداخته است که بمیزان شاخصی بر شعب بانکداری تمرکز دارد. موضوعات اصلی مرتبط با طرح مدلهای DEA در این مطالعات, مورد بحث قرار گرفته شده است. نظرات بیشتری در زمینه نحوه طراحی تحقیقات تجربی و مطالعات آینده این حوزه ارائه شده است. حوزه هایی معرفی شده که تحقیقات بیشتری را می توان درآنها انجام داد.
A survey on bank branch efficiency and performance research with data envelopment analysis
a b s t r a c t
The banking industry has been the object of DE Aanalyses by a significant number of researchers and probably is the most heavily studied of all business sectors. Various DEA models have been applied in performance assessing problems, and the banks’complex production processes have further motivated the extension and improvement of DEA techniques. This paper surveys 80 published DEA applications in 24 countries/areas that specifically focus on bank branches. Key issues related to the design of DEA models in these studies are discussed. Much advice is included on how to design future experiments and studies in this domain. A number of areas where further research could be fruitful are suggested.
Keywords: Data envelopment analysis, Banking Performance, Efficiency Benchmarking.
تماس و سفارش
     
ایمیل:project_ams82@yahoo.com یاهومسنجر:project_ams82@yahoo.com تماس با ما --- تلفن: 09133810861