با سپاس از 11  سال اعتماد شما
شروع بکار خدمات اینترنتی: 1387
شروع بکار وب سایت: 1389
ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:1391

لینک استعلام از سازمان

وظایف پایگاه ساماندهی
برنامه نویسی/نرم افزار
***تازه ها***
نمونه کارهای ترجمه متون انگلیسی                   بازگشت به صفحه ترجمه و قیمتها و مقالات انگلیسی

  درمان رفتاری –شناختی در فوبیای اجتماعی

رشته: روانشناسی
چکیده
هدف: مقاله جاری مروری بر جنبه های مرتبط فوبیای اجتماعی و مراحل درمان آن در روش درمان شناختی-رفتاری در کودکان و نوجوانان و نیز بزرگسالان می باشد. روش: مروری بر نوشتجات چاپ شده در زمینه درمان فوبیای اجتماعی با استفاده از درمان شناختی –رفتاری بوسیله دیتابیس پزشکی انجام گرفت. نتایج: مرور نوشتجات پیشنهاد می کند که فوبیای اجتماعی وضعیتی مزمن و شایع می باشد که دارای ویژگی های بازداری اجتماعی و کمرویی(ترس) بیش از حد می باشد. تشخیص و درمان فوبیای اجتماعی در محدوده 2.5 تا 13.3 % می باشد. تکنیکهای اصلی بکار رفته در درمان شناختی رفتاری برای فوبیای اجتماعی توصیف شده و در یک گزارش موردی بیان می شود. نتیجه گیری: توافق عامی در نوشتجات در این زمینه موجود بوده که درمان رفتاری شناختی برای کودکان و بزرگسالان مبتلا به فوبیا مفید است. بخاطر شروع اولیه فوبیای اجتماعی , در برسی های آینده باید شناسایی کودکان در معرض خطر در اولویت باشد.
توصیفگرها: فوبیای اجتماعی , درمان شناختی-رفتاری , کمرویی(ترس) , اضطراب , مرور نوشتجات.
Cognitive-behavioral therapy in social phobia
Objective: This article is a review of relevant aspects of social phobia and the stages of treatment within cognitive-behavioral therapy
in children and adolescents, as well as in adults. Method: A review of the literature published on the treatment of social phobia using
cognitive-behavioral treatments was performed using the Medline database. Results: A review of the literature suggests that social
phobia is a chronic and prevalent condition, characterized by social inhibition and excessive shyness. Diagnosis and treatment of the
disorder are usually determined by distress level and functional impairment. Population studies indicate that lifetime prevalence rates for
social phobia range from 2.5 to 13.3%. The main techniques used in cognitive-behavioral therapy for social phobia are described and
exemplified in a case report. Conclusions: There is a general consensus in the literature that cognitive-behavioral therapy is efficacious
in the treatment of youth and adults with social phobia. Because of the early onset associated with social phobia, the identification of
children at high risk for the development of social phobia should be prioritized in future investigations.
Descriptors: Social phobia; Cognitive-behavioral therapy; Shyness; Anxiety; Literature review
تماس و سفارش
     
ایمیل:project_ams82@yahoo.com یاهومسنجر:project_ams82@yahoo.com تماس با ما --- تلفن: 09133810861